Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 Sales

New Orders, Upgrades and Sales Inquiries

 Support

Any support related issues should be sent here

 Accounts & Billing

Payment, Invoice and Account Support

 Feedback

Suggestions, compliments, complaints, reviews, unresolved issues

 Domain | Hosting Transfer Assistance

Use this Department to request for Domain and Hosting Transfer Assistance