פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

New Orders, Upgrades and Sales Inquiries

 Support

Any support related issues should be sent here

 Accounts & Billing

Payment, Invoice and Account Support

 Feedback

Suggestions, compliments, complaints, reviews, unresolved issues

 Domain | Hosting Transfer Assistance

Use this Department to request for Domain and Hosting Transfer Assistance