Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Sales

New Orders, Upgrades and Sales Inquiries

 Support

Any support related issues should be sent here

 Accounts & Billing

Payment, Invoice and Account Support

 Feedback

Suggestions, compliments, complaints, reviews, unresolved issues

 Domain | Hosting Transfer Assistance

Use this Department to request for Domain and Hosting Transfer Assistance